III. Magyar Földrajzi Konferencia

Budapest, 2006. szeptember 6-7. 

Konferencia célja

A Konferencia célja annak a földrajztudományi szakmai fórumnak a folytatása, amely 2001-ben indult el. Akkor több, mint 350 szakember vett részt a rendezvényen. A 2004-ben megrendezésre került 2. Konferencián is hasonló mértékű volt a részvétel.

A 2006. évi konferenciát új helyszínen, Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia központi épületében kerül megrendezésre. Nemcsak geográfusok részvételét várjuk, hanem a rokontudományok (talajtan, klimatológia, meteorológia, hidrológia, kartográfia, geológia, tájépítészet, tájrendezés stb.) képviselőit is. Reméljük, hogy a határainkon túl élő magyar szakemberek is minél nagyobb számban vesznek majd részt a konferencián.

Mindezekből kitűnik, hogy a Konferencia célja egy olyan tudományos rendezvény és találkozó létrejötte, amely megpróbálja átfogni a földrajztudomány valamennyi hazánkban művelt ágát, ahol az ország különböző területeiről érkezett iskolák, tudományos műhelyek reprezentálják tevékenységüket. Azon kívül, hogy megkíséreljük összegezni az elmúlt évek földrajztudományban elért magyarországi és határon túli eredményeit, megpróbálunk ráfókuszálni azokra a kitörési pontoknak is tekinthető témákra, amelyek a 21. század új kihívásait szem előtt tartva a hazai földrajztudományt nemzetközileg is sikeres helyzetbe hozhatja.

A rendezvény minél hatékonyabb és széleskörűbb propagálása (a közvélemény, valamint a döntéshozók felé) pedig ráirányithatja a figyelmet a geográfia értékeire.