A VI. MAGYAR FÖLDRAJZI KONFERENCIA, A MERIEXWA NYITÓKONFERENCIA ÉS A GEOGRÁFUS DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK TANULMÁNYKÖTETE

KOCKÁZAT – KONFLIKTUS – KIHÍVÁS

A VI. Magyar Földrajzi Konferencia, a MERIEXWA nyitókonferencia és a Geográfus Doktoranduszok Országos Konferenciájának Tanulmánykötete

Szerkesztette: Nyári Diána

2012

Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

ISBN 978-963-306-175-6

 

Tartalomjegyzék

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

 

 

Akác Andrea – Bányai Dóra – Dr. Centeri Csaba:

TÁJVÁLTOZÁS MÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA A FELSŐ-TARNA-VIDÉKEN

Árpási Krisztina:

A SZABADIDŐ ELTÖLTÉSÉRE VONATKOZÓ CSALÁDON BELÜLI DÖNTÉSHOZATALI PREFERENCIÁK

Aubert Antal – Jónás-Berki Mónika – Marton Gergely:

AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS TÉRSZERVEZÉSI ÉS MENEDZSELÉSI SAJÁTOSSÁGAI MAGYARORSZÁGON

Bajmócy Péter – Balizs Dániel:

A MAGYARORSZÁGI ÉS ERDÉLYI VÁROSOK ETNIKAI HOMOGENIZÁCIÓJÁNAK NÉHÁNY

Bakó Gábor:

A TÁVÉZÉKELÉS, A FOTOGRAMMETRIA, A TÉRKÉPÉSZET ÉS A TÉRINFORMATIKA EGYÜTTESÉNEK ALKALMAZÁSA ÉS CSOPORTUNK HAZAI EREDMÉNYEINEK BEMUTATÁSA

Bartha Gábor – Kocsis Sándor:

DINAMIKUS TÉRINFORMATIKA ÉS ALKALMAZÁSA

Bede-Fazekas Ákos:

A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSÁNAK MODELLEZÉSE NÖVÉNYFÖLDRAJZI EGYSÉGEKEN A MESTERSÉGES NEURONHÁLÓK SEGÍTSÉGÉVEL

Bidló András – Németh Eszter – Kámán Orsolya – Szűcs Péter – Horváth Adrienn:

EGYETEMRE KERÜLŐ DIÁKOK TÁJFÖLDRAJZI ISMERETEI

Bidló András – Németh Eszter – Kámán Orsolya – Szűcs Péter – Horváth Adrienn:

TALAJOK ÁLLAPOTÁNAK TÉRINFORMATIKAI FELDOLGOZÁSA HÁROM DUNÁNTÚLI VÁROSBAN

Blanka Viktória – Mezősi Gábor:

A KLÍMAVÁLTOZÁS VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSAI AZ ALFÖLDÖN

Buró Botond:

A BAKTALÓRÁNTHÁZI FELTÁRÁS RÉTEGTANI VIZSGÁLATA

Buzetzky Blanka:

KOMPLEX KÖRNYEZETI MONITORING VÍZHÁZTARTÁSI VISZONYOK ELEMZÉSE A KISKUNSÁGI-HOMOKHÁT TERÜLETÉN

Cozma Lujza Tünde:

ÉSZAKNYUGAT-ERDÉLY HELYE ÉS SZEREPE ROMÁNIA TURIZMUSÁBAN – REALITÁSOK ÉS KIHÍVÁSOK

Czimre Klára:

EURORÉGIÓK: VÁLASZLEHETŐSÉGEK A HATÁROK SZEREPÉNEK VÁLTOZÁSÁRA

Czirfusz Márton:

A MUNKAERŐ-KÖLCSÖNZÉS MAGYARORSZÁGON ÉS A LÉPTÉK FOGALMA

Cseke Alexandra:

A MAGYAR MUNKAERŐ-PIAC ÉS A FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓK NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓS ELKÉPZELÉSEI

Darabos Enikő – Lénárt László:

A 2006-OS ÉS A 2010-ES BÜKKI KARSZTÁRVIZET OKOZÓ KARSZTVÍZSZINT VÁLTOZÁSOK A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER (BKÉR) MÉRŐHELYEIN

Demény Krisztina – Centeri Csaba:

A GÖDÖLLŐI-DOMBSÁG TÁJTÖRTÉNETI ELEMZÉSE KATONAI TÉRKÉPEK ALAPJÁN

Deák József Áron – Rakonczai János – Molnár Zsolt – Horváth Ferenc:

ÉLŐHELYEK KLÍMAÉRZÉKENYSÉGE DÉLKELET-MAGYARORSZÁG TÁJAIBAN

Dobos Anna:

HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓKBA VALÓ BEILLESZTÉSE, KONFLIKTUSKEZELÉSI LEHETŐSÉGEK

Donka Attila:

A FOLYÓK SZEREPE A TURIZMUSFEJLESZTÉSBEN

Dudás Renáta:

A SZUBURBANIZÁCIÓ KÉT ASPEKTUSA – AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A KIKÖLTÖZŐ LAKOSSÁG SZUBURBANIZÁCIÓ KÉPE MAGYARORSZÁGON

Eisam Eldeen Fatima – Telbisz Tamás:

VÖLGYHÁLÓZAT FEJLŐDÉSÉNEK VIZSGÁLATA A TOROCKÓI-HEGYSÉGBEN DIGITÁLIS TEREPMODELL, VALAMINT HOSSZ- ÉS KERESZTSZELVÉNYEK ALAPJÁN

Elekes Tibor:

LEHETNE SZÉKELYFÖLD KÜLÖN KÖZIGAZGATÁSI-FEJLESZTÉSI RÉGIÓ?

Fabula Szabolcs:

A SÉRÜLT EMBEREK TÁRSADALMI KIREKESZTŐDÉSÉNEK ÉS A HOZZÁFÉRHETŐSÉG PROBLEMATIKÁJÁNAK FÖLDRAJZI VIZSGÁLATA TELEPÜLÉSI LÉPTÉKBEN

Farkas Bertalan Péter:

A FOGYASZTÁS FÖLDRAJZÁNAK ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEI

Farkas Jenő Zsolt – Hoyk Edit:

A FÖLDRAJZ HELYE MAGYARORSZÁGON A XXI. SZÁZAD ELEJÉN

Földi Zsuzsa – Czirfusz Márton – Tagai Gergely – Uzzoli Annamária:

A BARNAMEZŐS TERÜLETEK FELÉRTÉKELŐDÉSÉNEK TÉRBELI JELLEGZETESSÉGEI ÉS INGATLANPIACI HÁTTERE BUDAPESTEN

Gelányi Nóra:

A NEMZETISÉGI KULTÚRA MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEI AZ UTAZÁSI IRODÁK TERMÉKEIBEN

Gyenizse Péter – Bognár Zita:

KECSKEMÉT LAKOTT TERÜLETÉNEK ÉRTÉKELÉSE A LAKOSSÁG IGÉNYE ÉS VÉLEMÉNYE ALAPJÁN

Hanusz Árpád:

TURIZMUSFEJLESZTÉS HITTEL MAJD BIZALOMVESZTÉSSEL A SZATMÁRI, BEREGI TÉRSÉGBEN (A FALUSI TURIZMUS 20 ÉVES FEJLŐDÉSÉNEK ÉS HANYATLÁSÁNAK OKAI)

Hollósi Brigitta – Pongrácz Rita – Bartholy Judit:

A XXI. SZÁZADRA VÁRHATÓ ASZÁLY-TENDENCIÁK ELEMZÉSE REGIONÁLIS MODELLEREDMÉNYEK ALAPJÁN

Indrieş, Andrei:

ERDÉLYI SZIGETHEGYSÉG TERMÉSZETI PARK

Jakobi Ákos:

AZ EGYÉNI ÉS KÖZÖSSÉGI TÉRHASZNÁLAT VÁLTOZÁSAI AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK LEGÚJABB HULLÁMÁBAN

Jeney János:

NEMZETKÖZI TÉRKÉPTÁRI KUTATÁSOK (MAGYAR NÉPESSÉGTÉRKÉPEK)

Jeney János:

A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN

Juray Tünde - Gazsó Mihály:

A PLÁZÁK MINT ÚJ SZOCIÁLIS TEREK EGY HAZAI EMPIRIKUS VIZSGÁLAT TÜKRÉBEN

Kádár Anett – Farsang Andrea:

ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁS TANULÓK FÖLDRAJZ TANTÁRGYHOZ KÖTHETŐ TÉVKÉPZETEI

Kerese Tibor:

SOMOGYORSZÁG JELENE ÉS JÖVŐJE, AHOGY A FIATALOK LÁTTÁK

Kertész Ádám – Jakab Gergely – Őrsi Anna – Madarász Balázs – Szalai Zoltán:

ERÓZIÓ AZ ERDŐBEN?

Keserű Imre:

A DIÁKOK INGÁZÁSI SZOKÁSAINAK JELLEGZETESSÉGEI BUDAPEST FUNKCIONÁLIS VÁROSÖVEZETÉBEN

Kismarjai Balázs:

TERÜLETI VÁLTOZÁSOK A BADACSONYI ÉS KUNSÁGI BORVIDÉKEKEN

Hornyák Sándor János – Korom Annamária:

A TANYAVILÁG FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSÉNEK KERETEI SZENTES PÉLDÁJÁN

Kovács András Donát:

TERÜLETFEJLESZTÉSI KIHÍVÁSOK A SZERB - MAGYAR HATÁR MENTI TÉRSÉGBEN

Kovács Péter – Lénárt László

A 2006-OS ÉS A 2010-ES BÜKKI KARSZTÁRVIZET OKOZÓ CSAPADÉKOK ELEMZÉSE

Kovács Lívia:

KLASZTEREK, MINT A HIÁNYZÓ INNOVÁCIÓS LÁNCSZEM? A KLASZTEREK SZEREPE ES ELHELYEZKEDÉSE A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGÉBEN

Kovács Ferenc:

A KLÍMAVÁLTOZÁS FÖLDRAJZI HATÁSAINAK ÉRTÉKELÉSE TÁVÉRZÉKELÉSI MÓDSZEREKKEL

Kovály Katalin:

A „KÁRPÁTALJA” SZABAD GAZDASÁGI ÖVEZET, MINT A TERÜLETFEJLESZTÉS PERSPEKTÍVÁJA

Kozák Péter:

BELVÍZ KEZELÉSÉNEK KONFLIKTUSAI A DÉL-ALFÖLDI TAPASZTALATOK ALAPJÁN

Kozma Gábor - Barta Attila:

A DEKONCENTRÁLT ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK TÉRSTRUKTÚRÁJÁNAK VÁLTOZÁSA 1990 UTÁN

Kun Ágnes – Barta Károly – Katona Orsolya:

AZ M43-AS AUTÓPÁLYA ÁLTAL INDUKÁLT 2010-11-ES BELVÍZ TALAJTANI HATÁSAI

Ladányi Zsuzsanna – Rakonczai János – Deák József Áron:

A BELVÍZELVEZETŐ CSATORNÁK ÉS A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSA EGY DÉL-MAGYARORSZÁGI SZIKES ÉLŐHELYRE

Lados Gábor – Hegedűs Gábor:

A RE-MIGRÁCIÓ EURÓPAI ÉS HAZAI LEHETŐSÉGEINEK ÉRTÉKELÉSE A MUNKAERŐPIAC SZEMPONTJÁBÓL

Leeuwen van Boudewijn – Tobak Zalán – Szatmári József:

BELVÍZ OSZTÁLYOZÁS HAGYOMÁNYOS MÓDSZERREL ÉS MESTERSÉGES NEURÁLIS HÁLÓVAL

Lelovics Enikő – Pongrácz Rita – Bartholy Judit – Dezső Zsuzsanna:

A BUDAPESTI VÁROSI HŐSZIGET HATÁS ELEMZÉSE MŰHOLDAS ÉS FELSZÍNI MÉRÉSEK ALAPJÁN

Lénárt László – Hernádi Béla – Czesznak László – Horányiné Csiszár Gabriella – Szegediné Darabos Enikő – Kovács Péter – Sűrű Péter – Tóth Katalin:

A 2006-OS ÉS A 2010-ES BÜKKI KARSZTÁRVÍZ OKAINAK, LEZAJLÁSÁNAK, HATÁSAINAK ÉS HASONLÓ HAVARIÁK KIKÜSZÖBÖLÉSÉNEK ÁLTALÁNOSÍTHATÓ TAPASZTALATAI

Lóki József:

A NYÍRSÉGI FUTÓHOMOKFORMÁK ÁTALAKULÁSA – ANTROPOGÉN ÉS KLIMATIKUS HATÁSOK

Majdán János:

A MAGYARORSZÁGI VÍZI IRÁNYÍTÁS JOGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HÁTTERE 1918-IG – AZ ESZÉKI FOLYAMMÉRNÖKSÉG (1877 – 1918) ALAPÍTÁSA ÉS MÛKÖDÉSE KAPCSÁN

Mika János – Göböly Dorottya – Pajtókné Tari Ilona:

ZONALITÁS ÉS KONTINENTALITÁS AZ ÉGHAJLATBAN, ANNAK BECSLÉSI HIBÁIBAN ÉS VÁLTOZÁSAIBAN A GLOBÁLIS ÉGHAJLATI MODELLEK SZÁMÍTÁSAI ALAPJÁN

Mika János:

KLÍMAVÁLTOZÁS: PONTATLAN ALAPFOGALMAK, ELDÖNTHETETLEN KÉRDÉSEK

Molnár Ernő:

MINŐSÉGI VÁLTOZÁSOK MAGYARORSZÁG AUTÓIPARÁBAN?

Molnár Sándor:

JAVASLAT A SZEGED-TÁPÉ KÖRNYÉKI MENTETT OLDALI ÁRTERÜLETEK REVITALIZÁCIÓJÁRA

Sansumné Molnár Judit:

A KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁS LEHETŐSÉGE A MAGYAR FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓK TERVEIBEN

Nagy Adrienne – Horváth Zsuzsanna:

ADALÉKOK A KASTÉLYSZÁLLÓK MARKETING- ÉS MENEDZSMENT- MEGOLDÁSAIHOZ

Nagy Júlia – Bartholy Judit – Pongrácz Rita – Pieczka Ildikó – Breuer Hajnalka – Hufnágel Levente:

A KLÍMAVÁLTOZÁS VÁRHATÓ REGIONÁLIS HATÁSÁNAK ELEMZÉSE AZ EURÓPÁBAN ÉLŐ SZÁRAZFÖLDI EMLŐSÖK ÉLŐHELYÉRE AZ ENSEMBLES SZIMULÁCIÓK FELHASZNÁLÁSÁVAL

Nagyné Molnár Melinda:

A TÁRSADALOMFÖLDRAJZ SZEREPE A FALUKUTATÓ MOZGALMAK ÚJJÁÉLESZTÉSÉBEN

Nyilas Tünde – Papp Márton – Bíró Lóránt – Imre Marianna – Nagy Gábor:

A MÓRAHALMI NAGYSZÉKSÓS-TÓ VÍZKÉMIAI VIZSGÁLATAINAK ELEMZÉSE

Oszter Vilmos:

TÉRKAPCSOLATI ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA CÉLFORGALMI UTASSZÁMLÁLÁSI FORRÁSOK ALAPJÁN

Pajtókné Tari Ilona - Kiss Barbara -Ütőné Visi Judit - Mika János:

A KLÍMAVÁLTOZÁS OKTATÁSA AZ ÁLTALÁNOSTÓL A DOKTORI ISKOLÁIG

Patocskai Mária:

A LAKOSSÁG ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK ÉS ÜVEGHÁZGÁZ KIBOCSÁTÁSÁNAK KAPCSOLATA TELEPÜLÉSTÍPUSONKÉNT

Pénzes János:

A TERÜLETI JÖVEDELEMEGYENLŐTLENSÉGEK TENDENCIÁI ÉS MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐI MAGYARORSZÁG FEJLETT ÉS ELMARADOTT RÉGIÓIBAN

Petykó Csilla:

A KEMPINGTURIZMUS ÉS A FENNTARTHATÓSÁG KÉRDÉSEI

Posta Ádám István:

A LIMES VILÁGÖRÖKSÉG MAGYARORSZÁGI SZAKASZÁNAK TERÜLETFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A TURIZMUS ÉS A HELYI KÖRNYEZET KONFLIKTUSRENDSZERÉBEN

Rakonczai János:

A BELVÍZKÉPZŐDÉS FOLYAMATA ÉS FÖLDTUDOMÁNYI HÁTTERE

Reményi Péter:

ÁLLAMÉPÍTÉS ÉS NEMZETÉPÍTÉS KOSZOVÓBAN

Ronczyk Levente – Czigány Szabolcs – Bonnyai Zsolt:

UTÁNAM AZ ÖZÖNVÍZ – A SZENNYVÍZCSATORNA RENDSZERBEN ILLEGÁLISAN MEGJELENŐ CSAPADÉKVÍZ TÉRKÉPEZÉSE

Simonyi Péter:

AZ ÉLELMISZERFOGYASZTÁS EGYES SAJÁTOSSÁGAI, HAZAI VONÁSAI A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS TÜKRÉBEN

Somogyi Bence:

A VASÚT, MINT AZ IPARI ÖRÖKSÉGTURIZMUS „ELFELEDETT” SZEGMENSE A BELFÖLDI TURISTÁK KOGNITÍV TUDATÁBAN

Szabó Géza – Csapó János:

A VIDÉKI TURIZMUS HELYZETE ÉS PERSPEKTÍVÁI A DÉL-DUNÁNTÚLON

Szabó Pál:

A FEJLETTSÉG TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEINEK ÉS TÉRSZERKEZETI ÁBRÁINAK KAPCSOLATA AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS ÚJ TAGÁLLAMAIBAN

Szabó Sándor:

A NYUGAT- ÉS A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ GÉPIPARÁNAK FEJLŐDÉSE ÉS EZEK TÉNYEZŐI

Szalai József:

IDŐJÁRÁSI SZÉLSÉSÉGEK HATÁSA A DUNA-TISZA KÖZE TALAJVÍZJÁRÁSÁNAK ALAKULÁSÁRA

Sztrunga Erzsébet:

AZ EURÓPAI LÉGIKÖZLEKEDÉSI ÚTVONALAK VÁLTOZÁSA AZ EGYSÉGES EURÓPAI ÉGBOLT MEGJELENÉSÉVEL

Szuhi Attila:

KISTELEPÜLÉSEK LÉGSZENNYEZETTSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA MODELLEZÉSSEL

Telbisz Tamás – Bottlik Zsolt – Mari László:

A FÖLDRAJZI POSSZIBILIZMUS GEOINFORMATIKAI MEGKÖZELÍTÉSE MONTENEGRÓ PÉLDÁJÁN

Teperics Károly:

A TANULMÁNYI CÉLÚ NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓ MAGYARORSZÁGON – ESETTANULMÁNY DEBRECEN

Tobak Zalán – Csendes Bálint – Henits László – van Leeuwen Boudewijn – Szatmári József – Mucsi László:

VÁROSI FELSZÍNEK SPEKTRÁLIS TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA LÉGIFELVÉTELEK ALAPJÁN

Tóber Márta:

„SÁRGA HOMOKDOMBOK EMELKEDNEK, MIKET ÉPÍT S DÖNT A SZÉLVÉSZ…”  HOMOKTÍPUSOK, HOMOKFORMÁK, FUTÓHOMOK A KÖZÉPKORI HOMOKHÁTSÁG TERÜLETÉN AZ EGYKORÚ ÍROTT FORRÁSOK TÜKRÉBEN

Tömöri Mihály:

A MAGYARORSZÁGI BEVÁSÁRLÓTURIZMUS TÁRSADALMI BEÁGYAZOTTSÁGÁNAK VIZSGÁLATA

Tóth Márton – Lénárt László:

A TALAJFAGY ÁRVÍZ KIALAKULÁSÁRA GYAKOROLT HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA A BÜKKBEN A SZINVA-FORRÁS ÉS AZ NV-17-ES KARSZTFIGYELŐ KÚT VÍZSZINTVÁLTOZÁSAI ALAPJÁN HIDROGEOLÓGIAI MODELLEZÉS CÉLJÁRA

Tóth Csaba Albert – Pethe Mihály – Molnár Mihály:

A ZSOLCAI-HALMOK KOMPLEX FÖLDTUDOMÁNYI VIZSGÁLATA

Trócsányi András – Orbán Kristóf:

A VÁROSRÉSZ-REHABILITÁCIÓ KIHÍVÁSAI PÉCS, URÁNVÁROS PÉLDÁJÁN

Túri Zoltán – Szabó Gergely:

A NYÍRSÉG FELSZÍNI HIDROLÓGIAI VISZONYAINAK TÉRKÉPEZÉSE KVANTITATÍV ADATBÁZISOK ÉS ŰRFELVÉTELEK ALAPJÁN

Uzzoli Annamária:

A HAZAI EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT ALAKULÁSA ÉS TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEI A VÁLSÁG ÉVEIBEN

Várhelyi Tamás:

VILÁGTRENDEK AZ EGÉSZSÉGTURIZMUSBAN – A SIKERES SZOLGÁLTATÓK FÖLDRAJZI ELOSZLÁSÁNAK VÁLTOZÁSAI

Végh Tamás – Horváth Erzsébet:

VÖLGYFEJLŐDÉSI VIZSGÁLATOK A DUNAKÖMLŐD-PAKSI-LÖSZHÁTON

Vercse Tímea – Mohos Mária:

FÉL ÉVSZÁZAD VÁLTOZÁSAI A ZSELICBEN - AZ ÉLETKÖRÜLMÉNYEK ÁTALAKULÁSA ALMAMELLÉKEN, BOLDOGASSZONYFÁN, IBAFÁN ÉS SZENTLÁSZLÓN AZ 1960-AS ÉVEK ELEJÉTŐL NAPJAINKIG

Vida Zsófia Viktória – Jakobi Ákos:

EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZATOK VIZSGÁLATA A FÖLDRAJZTUDOMÁNY FOLYÓIRATAIBAN

Vida Zsófia Viktória:

KAPCSOLATHÁLÓZAT ELEMZÉS TÁRSADALOMFÖLDRAJZI NÉZŐPONTBÓL EGYÜTTMŰKÖDÉSEK ÉS GENERÁCIÓK KÖZÖTTI KAPCSOLATOK VIZSGÁLATA

Vidéki Imre:

A HAZAI GYÓGYSZERIPAR GAZDASÁGFÖLDRAJZI BEMUTATÁSA

Vidovenyecz V. – Antal Zs. – Nagy Z. – Fekete-Páris J. – Hegedűs I. – Pomogyi P.:

A 2010–2011. ÉVI BALATONI NÁDASMINŐSÍTÉS EREDMÉNYEI AZ EMBERI BEAVATKOZÁSOK TÜKRÉBEN

Ütőné Visi Judit:

MÉRJÜK-E A FÖLDRAJZOKTATÁS EREDMÉNYESSÉGÉT A KÖRNYEZETI NEVELÉS TERÜLETÉN?

Wettstein Domonkos:

TOPOGRÁFIA, INFRASTRUKTÚRA ÉS BEÉPÍTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI A BALATON-PART INTENZÍV FEJLESZTÉSI IDŐSZAKÁNAK REKREÁCIÓS CÉLÚ ÉPÍTKEZÉSEINÉL (1957-80)

Wilhelm Zoltán – Zagyi Nándor:

MIT ÉR A LÁNY, HA INDIAI? – NEMI ARÁNYOK ALAKULÁSÁNAK VIZSGÁLATA INDIÁBAN

Zsom Brigitta:

A TÖBBSZINTŰ ELEMZÉSI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A GEOGRÁFIÁBANUtolsó módosítás: 2012-12-11